Güzel Bir Ev

Isı Yalıtımının Faydaları Nelerdir?

Birbirine temas halinde bulunan nesneler arasındaki ısı transferini azaltmak için, çeşitli malzemelerle özel yöntemler kullanılarak uygulanan yapı tekniğine ısı yalıtımı ya da diğer adıyla termal izolasyon denir. Binanın iç kısmının dışarıdaki ortamın sıcaklığından daha az etkilenmesini sağlayarak iç mekanı korumayı hedefleyen ısı yalıtımı, bu yönüyle binalardaki enerji kullanımını da en aza indirir.

Son zamanlarda inşaat sektöründeki gelişmeler ile bu alandaki tüm projelerde faydalarından söz edilen ısı yalıtımının bireysel ve toplumsal faydaları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu içeriğimizde, “Isı yalıtımının faydaları nelerdir?” sorusunun cevabını ele alıyoruz.

Isınma Maliyetini Azaltır, Ekonomiye Katkı Sağlar

Özellikle havaların soğuduğu kış aylarında evlerde ısınmak için çeşitli yöntemler uygulanır. Farklı yakıt kaynakları kullanılarak iç mekanlarda belirli bir sıcaklık seviyesine ulaşılsa da, binaların ısı yalıtımına sahip olmaması elde edilen sıcaklığın elde tutulamamasına sebep olabilir. Isı yalıtımı olan yapılarda ise daha düşük maliyetle daha fazla iç mekan sıcaklığını elde etmek ve ulaşılan sıcaklık seviyesinin korunması mümkün hale gelir.

Binaların ısı yalıtımına sahip olarak tasarlanması ve inşa edilmesi, projeler oluşturulurken ek bir masraf gibi görünüyor olsa da, binaların kullanımı sırasında vesile olduğu enerji tasarrufu ile uzun vadede yapılan harcamalardan çok daha fazla finansal getiri sağlar. Yapılan hesaplamalara göre, bir binanın ısı yalıtımın sahip olması sayesinde binayı ısıtmak için kullanılması gereken enerjinin yaklaşık %50’si tasarruf edilmiş olur.

Termal Konfor Ortamı Oluşur

Termal izolasyona sahip yapılar, kış mevsiminde içeride sağlanan sıcaklık seviyesinin korunmasını sağlarken yazın da iç mekanın serin kalmasına yardımcı olur. Böylece düşük veya yüksek sıcaklık koşullarıyla mücadele etmek için vakit ve fazladan enerji harcamaya gerek duyulmadan, iç mekanların sıcaklığı konusunda konforlu bir yaşam alanı elde etmek mümkün olur.

Yapı Elemanlarında Yoğuşmayı Önler

Isı yalıtımına sahip olmayan binaların duvarlarında, özellikle iç mekanlarda bulunan havadaki nemin sıvı hale dönüşerek duvarlara yapışması demek olan yoğuşma olayı sıkça görülür. Yalıtımı olmadığı için korumasız kalan soğuk duvar yüzeylerine dokunan buhar yoğunlaştığında ise duvar yüzeylerinde soyulma ve dökülmeler meydana gelebilir. Termal izolasyona sahip olan binaların duvarları ise özellikle dış cepheden yalıtım malzemeleriyle koruma altına alındıkları için kritik yoğuşma seviyesinin altına düşmez. Böylece bina duvarlarının ömrünü etkileyen bu etken ortadan kalkmış olur.

Binadaki Mevcut Nemi En Aza İndirir

Termal olarak yalıtılmamış bir binanın duvarı çabuk soğuyacağı için herhangi bir sıvıyla karşılaştığında su buharı veya sıvı duvarın iç kısmına sızarak buraya sıvı halde yerleşir ve duvarın ve binanın toplam gücüne önemli ve ciddi zararlar verebilir. Isı yalıtımı gerçekleştiğinde ise yapıların duvarları, sıvının duvarın iç kısma geçmesi ve içerde vakit geçirmesine karşı bir koruma kalkanı elde etmiş olur.

Binalarda Küf Ve Mantar Oluşumuna Engel Olur

Binaların duvarlarına sızan sıvıların uzun süre duvar içlerinde hapsolmasının yanında duvar yüzeylerinde oluşan yoğuşma sebebiyle de duvarlarda mantar ve küflü yapılar meydana gelir. Duvarlarda siyah – kahverengi lekeler olarak ortaya çıkan ve rahatsızlık veren kokuları da beraberinde getiren bu oluşumlar, başta solunum rahatsızlıkları olmak üzere insan sağlığını tehdit eden şartların oluşmasına sebep olur. Isı yalıtımı yapılmış binaların sıvı sızması ve yoğuşma durumlarına karşı koruma altına alınmaları sayesinde küf ve mantar oluşumun önüne geçilmiş, koku ve görüntü olarak hoş olmayan bu etkenin yaşam alanı yok edilmiş olur.

Binayı Yoğun Termal Strese Karşı Korur

Havadaki ani sıcaklık değişimleri yapı birimlerinde strese sebep olarak bina yapısında bozulmalara kapı aralar. Termal izolasyonu sağlanmış olan yapılarda ise ani sıcaklık değişimleri bina duvarlarını bu denli etkileyemeyeceğinden, ısı yalıtımlı binaların termal stres karşısında koruma altında olduğunu söylemek mümkündür.

Yapının İçindeki Demirlerin Paslanmasını Önler

Bina duvarlarına temas eden sıvılar, emici yüzeyli bir duvarla karşılaştıklarında veya karşılarına çıkan çatlaklardan sızarak yapı içlerine ulaşır ve buralarda yuvalanır. Uzun süre duvar içinde yuvalanan sıvı, binanın iskeleti konumundaki demirlere ulaştığında ise nemli havanın etkisiyle demirlerin paslanmasına, dolayısıyla binanın ana yapısının sağlamlığını yitirmesine sebep olur. Isı yalıtımlı duvarlarda ise sıvı etkenler iç kısma emilmeden yüzeyden süzülüp kaybolacağından yapının iç kısmındaki demirlere ulaşamaz ve böylece demir malzemenin de paslanarak zarar görmesi engellenmiş olur.

Yangın Direnci Sağlar

Termal izolasyon için kullanılan malzemelerin bilinen en önemli özelliklerinden biri, kolay tutuşmayan bileşenlerden oluşmasıdır. Ateşlenmeyi yavaşlatmanın yanı sıra duman yayılımını da minimum düzeyde tutmak üzere tasarlanan yalıtım malzemeleri, yangın tehlikesi veya yangın beklentisi durumlarına göre çeşitlenerek özelleştirilmiş yüzeyler elde etmeyi mümkün kılması açısından da yaşam alanlarında veya iş yerlerinde tercih edilmelidir.

Binaların Daha Güçlü Ve Uzun Ömürlü Olmasına Katkıda Bulunur

Bina duvarlarını dış cepheden çepeçevre sarıp kuşatan yalıtım tabakası, duvarların ve tüm yapı birimlerinin çevresel faktörlerden en az seviyede etkilenmesi sayesinde binanın eskimesini geciktirir. Bu sayede uzun yıllar kullanılmaya elverişli ve sağlamlığını koruyan yapılar elde edilmiş olur.

İklimlendirme Cihazlarının Kullanım Maliyetini Düşürür

Genel kullanımda klima olarak bilinen iklimlendirme cihazları, kışın ısınmak ve mevcut sıcaklık seviyesini korumak, yazın ise serinliği sağlayabilmek için kullanılan cihazlardır. Isı yalıtımı yapılmamış olan binalarda, iklimlendirme cihazları ile belirli bir sıcaklığa veya serinliğe ulaşılsa da geçirgen duvarlar sebebiyle elde edilen sıcaklığın korunması mümkün olmayabilir. İzole edilen yapıların duvarları ise, arzu edilen sıcaklık seviyesine ulaşıldığında elde edilen ısının daha uzun süre sabit kalabilmesine olanak tanır. Böylece iklimlendirme cihazlarının yoğun kullanımına duyulan ihtiyaç azaltılmış olur.

İnsan Sağlığına Olumlu Etkileri Vardır

Isı yalıtımının insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinden en önemlisi, sıcak bir ev ortamı sağlamasıdır. Bununla beraber yoğun nem sebebiyle oluşan küf ve mantarları önlemesi ve iç mekanlarda gereken hava kuruluğuna ulaşmayı mümkün kılması, özellikle solunum yolları üzerindeki olumlu etkilerinden sayılabilir. Ayrıca soğuk kış günlerinde ısınma ihtiyacının karşılanması ve istenen sıcaklığın korunmasına katkıda bulunması bakımından ısı yalıtımlı binalarda yaşamanın kişilerin fiziksel sağlığının yanında duygusal olarak da iyi hissetmelerini sağlayacağından psikolojik etkilerinden de söz etmek yanlış olmaz.

Aynı Zamanda Ses Yalıtımı Da Sağlar

Şehirleşmeyle yaygınlaşan ve artık birçok kişinin yaşam alanı olan çok katlı apartmanlar, fazla sayıda insanın bir arada yaşıyor olmasından kaynaklı olarak oldukça gürültülü yerler olabilir. Özellikle katlar arasında seslerin iletilmesi ile seslerin birbirine karışması kaçınılmaz olur. Bu da özel yaşamın gizli kalmasını zorlaştırmanın yanında, özel yaşam alanında sakinliği ve dinginliği tercih edenler için de hayatı zorlaştıran bir durum olabilir. İç cephe ısı yalıtımı yapımında kullanılan lifli yalıtım malzemelerinin aynı zamanda ses iletkenliğini de dengelemesi, ısı yalıtımının getirilerinden biri olarak kabul değerlendirilebilir. Dolayısıyla ısı yalıtımı yaptırarak, ses yalıtımının faydalarından bazılarına da sahip olabilirsiniz.

Dışarıdan Koruma Sağladığı İçin İçeriden Alan Kaybına Neden Olmaz

Binaların termal izolasyon işlemleri tercihe bağlı olarak binanın içinden ya da dış cepheden gerçekleşebilir. Ancak iç cepheden gerçekleştirilen ısı yalıtımı uygulamalarının koruyuculuğunun dış cepheye göre yetersiz kaldığını söylemek yanlış olmaz. Bu sebeple kalıcı ve uzun ömürlü bir yalıtım elde etmek için çoğunlukla dış cephe uygulamaları tercih edilir. Yalıtımı sağlamak için uygulanan malzemelerin duvarlarda oluşturduğu tabaka düşünüldüğünde, iç cepheden gerçekleştirilen uygulamalar binaların duvarlarını içeriye doğru kalınlaştırır ve kullanılacak alanın daralmasına sebep olur. Dış cephe uygulamalarının alan tasarrufu açısından da sıklıkla tercih edildiğini kabul etmek gerekir.

Binaların Dış Cepheden Estetik Görünmesini Sağlar

Yapımının üzerinden uzun yıllar geçmiş ve sıvası zarar görmüş binalar dış cepheden ısı yalıtım malzemeleriyle kaplandığında aynı zamanda binanın sıvası ve rengi de yenileneceğinden binaların dış görünümleri de güzelleşir.

Çevreye Dosttur

Dış cepheden ısı yalıtımı uygulanan binalar ısının muhafaza edilmesi sayesinde yakıt tüketimi konusunda tasarruf etmeye büyük ölçüde katkı sağlar. Daha az enerji kullanımı ise hem enerji kaynaklarının ölçülü kullanılmasına destek olması; hem de doğaya karışan karbondioksit, kükürtdioksit gibi atık gazların ve diğer sera gazların azalması bakımından çevre dostudur.

İçeriği Paylaş:

WhatsApp
Facebook
Twitter
Telegram

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Kurutma Makinesinde Yün Kurutulur Mu?

Doğal ve sağlıklı bir uyku, gün içerisinde zinde hissetmemizi sağlayan en temel ihtiyaçlardan biri. Uyku bozukluğundan kaynaklanan ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına dönüşebilecek rahatsızlıkların önüne geçmek için de iyi bir uyku düzeni gerekiyor. Uyku esnasında kullanılacak yatakların ve uyku

İçeriğe Git »

VarioSpeed Ne Demek?

Üstün teknolojik özelliklerle donatılmış yeni nesil ev aletleri ve elektronik eşyalar, hayatı kolaylaştırmanın yanında daha kısa sürede daha fazla iş yapmayı vadediyor. Özellikle yoğun iş temposu ve bireyselleşen ev yaşamının kişiye kattığı ev işi yükünü minimum düzeye indirebilmek adına, elektronik

İçeriğe Git »

Speed Perfect Ne Demek?

“Yeni nesil” olarak adlandırılan çamaşır makineleri, geliştirilen çeşitli programlar sayesinde klasik çamaşır yıkama programlarının daha hızlı ya da daha ekonomik bir yıkama gerçekleştirmesini sağlıyor. Çeşitli yönlerden iyileştirme sunan programların bir kısmı yıkama süresini uzatmasına rağmen enerji ve su tasarrufu sağlarken

İçeriğe Git »

Duvara Ayna Nasıl Yapıştırılır? | Kendin Yap!

Dışarıya çıkmak için hazırlandıktan sonra nasıl göründüğümüze son kez bakmak için kendimizi aynanın önünde buluruz. Diş fırçalama, yüz yıkama, makyaj ve temizlik gibi kişisel bakım rutinlerimiz sırasında da aynaya bakma ihtiyacı duyarız. Bunun için de banyomuzda ve evimizin çeşitli alanlarında

İçeriğe Git »

Buzdolabı Kokusu Nasıl Giderilir?

Evimizi tamamen temizlesek de, bazen bir yerlerden kötü kokular alırız. Özellikle mutfakta buzdolabını açtığımızda yoğunlaşan bu kötü kokular, yeterince temizlenmemiş buzdolabının habercisidir. Bozulan yemekler, döküldüğünü fark etmediğimiz süt, meyve suyu gibi sıvılar, soğan ya da sarımsak gibi kokusu sinen gıdalar,

İçeriğe Git »